Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorvidt det er regjeringens politikk at pendlerkommuner diskvalifiseres for å få lokalisert statlige arbeidsplasser, med henvisning til at fellesoppgaver i politiet ikke er vurdert lagt til Gran fordi kommunen har et felles arbeidsmarked med Oslo

Datert: 04.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Regjeringen har nylig revidert retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. I et svar fra statsråd Anundsen viser han til disse for å forklare hvorfor fellesoppgaver i politiet ikke er vurdert lagt til Politiets fellestjenester i Gran kommune, og begrunner det med at kommunen har et felles arbeidsmarked med Oslo.

Er det regjeringens politikk at pendlerkommuner som Gran diskvalifiseres for å få lokalisert statlige arbeidsplasser?


Les hele debatten