Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden kan sikre at dødssyke ungdommer får et tilbud knyttet opp mot barneavdelingene ved sykehusene etter fylte 18 år

Datert: 05.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Dødssyke barn, som har vært knyttet opp mot barneavdelingene ved sykehusene, går ofte over i et usikkert og fragmentert behandlings- og pleieopplegg etter fylte 18 år. Disse ungdommene som er svært syke, ofte med svært mange komplekse diagnoser, blir sammen med pårørende påført store ekstrabelastninger ved å bli dratt ut av et kjent og trygt behandlings- og pleieopplegg.

Hvordan kan statsråden sikre at sykehusene sørger for at disse pasientene får et tilbud knyttet opp mot barneavdelingene ved sykehusene?


Les hele debatten