Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan statsråden har fulgt opp Stortingets vedtak om å utrede flere kvinneavdelinger og opprette egne kvinnefengsler

Datert: 06.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): 4 av 10 kvinner som soner i norske fengsler, soner sammen med menn. Flere opplever seksuell trakassering fra mannlige innsatte. Ved behandling av likestillingsmeldingen vedtok Stortinget å be regjeringen utrede behovet for egne kvinneavdelinger i flere fengsler og vurdere opprettelse av flere egne kvinnefengseler.

Hvordan har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak, er behovet for flere kvinneavdelinger blitt utredet, og vil det bli opprettet flere egne kvinnefengseler?


Les hele debatten