Spørretimespørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Datert: 06.10.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): I forbindelse med behandlingen av likestillingsmeldingen fattet Stortinget et vedtak der Stortinget ber regjeringen opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet.

Kan statsråden gjøre rede for regjeringens arbeid med oppfølging av dette vedtaket?


Les hele debatten