Spørretimespørsmål fra Gunvor Eldegard (A) til kunnskapsministeren

Datert: 12.10.2016
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Gunvor Eldegard (A)

Spørsmål

Gunvor Eldegard (A): Eg syner til Innst. 228 S (2015-2016), vedtak 604; 'Stortinget ber regjeringen utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på linjer på videregående skoler der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.'

Kva plan har statsråden for dette?


Les hele debatten