Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om omdanningen av Aeronautical Information Management, AIM Norway, og hvorvidt statsråden kan bekrefte at ansattes rettigheter og pensjonsordninger videreføres i tråd med stortingsflertallets merknad

Datert: 06.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I statsrådens svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 1601 forholder hun seg ikke til flertallsmerknaden i Innstilling 367 S for 2015-2016 jf. Prop. 79 LS for 2015-2016 om omdanningen av Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM).

Kan statsråden bekrefte at ansattes rettigheter og pensjonsordninger, herunder den lukkede ytelsesbaserte pensjonsordningen i Statens pensjonskasse, videreføres i tråd med stortingsflertallets merknad?


Les hele debatten