Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for at kampen mot gjenger og organisert kriminalitet blir prioritert framover

Datert: 06.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I en interpellasjon 29. mars spurte jeg hvorfor begrepet organisert kriminalitet er tatt ut av målene i tildelingsbrevet til politiet for 2015 og 2016. Også i skrivet 'Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikter' fra Politidirektoratet er begrepet organisert kriminalitet nærmest fraværende. Dette handler ikke bare om ord, men om politiet skal avsette ressurser til å jobbe med de bakenforliggende kriminelle strukturene.

Hvordan vil statsråden sørge for at kampen mot gjenger og organisert kriminalitet blir prioritert framover?


Les hele debatten