Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorfor ikke Stortingets forslag om likestillingsvurdering av statsbudsjettet er fulgt opp med budsjettet for 2017

Datert: 07.10.2016
Besvart: 19.10.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): En samlet opposisjon sørget i vår for å samle seg om en offensiv likestillingspolitikk der regjeringen i likestillingsmeldingen ikke hadde tiltak for å bringe likestillingen videre. 14 av de over 80 forslagene vi fremmet, ble vedtatt og må nå følges opp av regjeringen. Av forslagene som ble vedtatt, var blant annet forslaget om likestillingsvurdering av statsbudsjettet.

Hvorfor er ikke dette fulgt opp med budsjettet for 2017?


Les hele debatten