Spørretimespørsmål fra Gunvor Eldegard (A) til kunnskapsministeren

Om kva plan statsråden har for vedtaket om «å utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på linjer på videregående skoler der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn»

Datert: 12.10.2016
Besvart: 19.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Gunvor Eldegard (A)

Spørsmål

Gunvor Eldegard (A): Eg syner til Innst. 228 S for 2015-2016, vedtak 604; 'Stortinget ber regjeringen utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på linjer på videregående skoler der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.'

Kva plan har statsråden for dette?


Les hele debatten