Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om tiltak mot barnefattigdom som differensiering av foreldrebetaling i SFO og barnehage, og om statsministeren egentlig ikke syns det er så viktig med eget punkt om barnefattigdom i samarbeidsavtalen, sånn at det er Venstre som skal kjempe inn penger hver eneste gang

Datert: 12.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I samarbeidsavtalen som regjeringa har bl.a. med Venstre, har vi et eget punkt – 4 d – som handler om barnefattigdom. Det er snakk om mange tiltak, men et av de viktigste og mest spesifikke er differensiering av foreldrebetaling i SFO og barnehage.

I 2014 la regjeringa fram et forslag til budsjett som jeg tror også regjeringa innrømmet var dårlig på mange av de sosiale grepene, så vi brukte nok det meste av vår energi på å reversere de kuttene regjeringa hadde foreslått. I 2015 fikk vi inn gratis kjernetid for lavinntektsfamilier til fire- og femåringer i barnehage og differensiert oppholdsbetaling. I 2016 fikk vi i budsjettforhandlingene inn gratis kjernetid i barnehage for treåringer, og vi fikk til forsøk med gratis deltidsplasser i SFO. Planen og avtalen var at vi i 2017 skulle få inntektsdifferensiering også på SFO – eller AKS, som det heter i Oslo. Det vi ser ligger i budsjettet, er et løfte om å få det på plass. Nå er det bare en modell og ingen penger.

Spørsmålet mitt til statsministeren er: Dette er punkt 4 d i samarbeidsavtalen. Syns statsministeren egentlig ikke det er så bra eller viktig, sånn at det er Venstre som skal kjempe inn penger til hele det punktet i alle budsjettene, hver eneste gang?


Les hele debatten