Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om statsråden kan redegjøre for regjeringens arbeid med oppfølging av vedtaket der Stortinget ber regjeringen opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet

Datert: 13.10.2016
Besvart: 19.10.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I forbindelse med behandlingen av likestillingsmeldingen fattet Stortinget et vedtak der Stortinget ber regjeringen opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet.

Kan statsråden gjøre rede for regjeringens arbeid med oppfølging av dette vedtaket?


Les hele debatten