Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til forsvarsministeren

Datert: 13.10.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Når Rygge sivile lufthavn legges ned 1. november, må Luftforsvaret ta tilbake ansvaret for brann og redning slik at den luftoperative virksomheten kan ivaretas. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått 40 millioner kroner til dette. Da Rygge sivile lufthavn overtok dette ansvaret, så skjedde det i form av virksomhetsoverdragelse.

Hvorfor legger ikke departementet opp til en tilsvarende virksomhetsoverdragelse når oppdraget nå må tilbake til Luftforsvaret?


Les hele debatten