Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er en ufravikelig og overordnet føring at bymiljøavtaler tar utgangspunkt i nullvekstmålet i Klimaforliket når Statens vegvesen forhandler om helhetlige bymiljøavtaler med regionene

Datert: 20.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Osloregionen, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Kristiansandregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glommaregionen og Tromsø skal få bymiljøavtaler med utgangspunkt i nullvekstmålet i Klimaforliket og Nasjonal transportplan 2014-2023: 'Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange'.

Er dette nedfelt som en ufravikelig og overordnet føring når Statens vegvesen forhandler om helhetlige bymiljøavtaler med regionene?


Les hele debatten