Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Datert: 20.10.2016
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I FNs førstekomité pågår det nå drøftinger om flere resolusjoner mot atomvåpen.

Hvordan vil Norge stemme for å oppfylle Stortingets enstemmige kompromiss og flertallets merknader i Innst. 199 S for 2015-2016?


Les hele debatten