Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at det ikke lenger kan gis tiltakspenger til dem under 18 år, noe som innskrenker kraftig mulighetene til å følge opp elever som faller fra i videregående skole og få dem inn i tiltak og arbeid, og om statsråden vil vurdere reglene på nytt for å unngå at ungdom havner i passivitet

Datert: 20.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Når elever faller fra i videregående skole, prøver ofte rådgivere sammen med Nav å få dem inn i arbeidsmarkedstiltak. I Oslo er Nav til stede på to videregående skoler i et forsøk på å videreutvikle dette. Men fra 1. januar i år ble reglene endret slik at det ikke lenger kan gis tiltakspenger til dem under 18 år. Dette innskrenker kraftig mulighetene til å følge opp elever som er falt fra og få dem inn i tiltak og arbeid.

Vil statsråden vurdere den nevnte endringen i reglene på nytt for å unngå at ungdom havner i passivitet?


Les hele debatten