Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp kommunene som nå får beskjed om at det ikke er behov for å bosette enslige mindreårige likevel, med bakgrunn i at mange kommuner har inngått avtaler, etablert egnede boenheter og ansatt fagpersonell for å følge opp barna

Datert: 20.10.2016
Besvart: 09.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Kommunene har lyttet til statens bønn om å ta imot flere enslige mindreårige og har sagt seg villige til å bosette 3 000. Men IMDi har nå bare 1 500 de ønsker å bosette. Mange kommuner som har inngått avtaler om bosetting, etablert egnede boenheter og ansatt fagpersonell for å følge opp barna, får nå beskjed om at det ikke er behov for å bosette enslige mindreårige likevel. Kommunene må dermed dekke etablerings- og avviklingskostnader på tross av forventningene.

Hvordan vil statsråden følge opp disse kommunene?


Les hele debatten