Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden kan være tilfreds med varslet fremdrift for Finnmarkskommisjonen, med henvisning til at kommisjonen ikke blir ferdig før i 2035 med dagens økonomiske rammer

Datert: 27.10.2016
Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 09.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen er et politisk kompromiss hvor man skulle få et system som utreder om enkeltpersoner eller lag og foreninger har noen form for særrettigheter til enkelte områder i Finnmark. Nå varsler leder for Finnmarkskommisjonen at med dagens økonomiske rammer blir kommisjonen ikke ferdig før i 2035.

Kan statsråden være tilfreds med en slik varslet fremdrift på grunn av manglende økonomiske ressurser til Domstoladministrasjonen?


Les hele debatten