Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om regjeringen vil legge til side sine ideologiske skylapper og innse hvor viktig statlig kapital er for å legge til rette for omstilling og ny vekst i Norge

Datert: 26.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Mitt spørsmål går til næringsministeren.

Arbeiderpartiet mener at vi skal bygge landet, ikke selge det. De statlige selskapene bidrar med store inntekter som er med på å finansiere velferden vår. Næringsministeren budsjetterer selv med inntekter på 12,5 mrd. kr i utbytte til statsselskaper for neste år. Vi mener et strategisk statlig eierskap spiller en viktig rolle når det gjelder å skape nye arbeidsplasser, styrke innovasjonen og konkurransekraften i hele landet, og at de har en viktig rolle i omstillingen vi nå er inne i.

Telenor og Kongsberg Gruppen er bl.a. sentrale i initiativet om et toppindustrisenter. Telenor har også bidratt til en lab for kunstig intelligens på NTNU, og langsiktig statlig kapital gir trygghet for omstilling og positive ringvirkninger for næringslivet. De to nevnte selskapene ønsker regjeringen å selge oss ned i.

I framtiden vil vi trenge flere nye bedrifter som vokser seg store og skaper et betydelig antall nye arbeidsplasser. På verst tenkelige tidspunkt foreslår regjeringen dramatiske endringer i Investinor, som vil føre til et tørt venture-marked for norske innovasjoner. På næringskomiteens høring var partene samstemte om at Investinor var avgjørende for å sikre vekstmuligheter for nye norske selskap. Vi har ikke hørt partene så samstemt siden de ba om utvidede permitteringsregler. Da tok det også sin tid, men regjeringen snudde til slutt.

Vil regjeringen nå legge til side sine ideologiske skylapper og innse hvor viktig statlig kapital er for å legge til rette for omstilling og ny vekst i Norge?


Les hele debatten