Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden kan sørge for at BPA-ordningen gjennomføres i tråd med nasjonale føringer og med tilstrekkelig tilsyn

Datert: 27.10.2016
Besvart: 09.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er dessverre velkjent at brukerstyrt personlig assistanse-ordningen, BPA, ikke fungerer godt nok svært mange steder. Dette er godt dokumentert, bl.a. av FFO. Tilbudet i mange av kommunene preges dessverre av svak BPA-kompetanse, ulik praktisering/oppfølging av nasjonale føringer og mange dårlig begrunnede avslag.

Hvordan kan statsråden, eventuelt i samarbeid med kommunal- og moderniseringsministeren, sørge for at BPA-ordningen gjennomføres i tråd med nasjonale føringer, og hvordan kan man sørge for at dette følges opp med tilstrekkelig tilsyn?


Les hele debatten