Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden har mottatt forslag fra Politidirektoratet om flere leverandører av DNA-analyser, og hva som er plassen til Rettsgenetisk senter, RGS, i Tromsø i dette bildet

Datert: 31.10.2016
Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 09.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Regjeringen har erkjent at det er behov for supplerende kapasitet for DNA-analyser i strafferettspleien, som tillegg til Rettsmedisinsk institutt. Arbeiderpartiet foreslo i 2014 at det akkrediterte Rettsgenetisk senter, RGS, i Tromsø skal være miljø nummer to for slike analyser, noe regjeringen den gang ikke støttet. Helseministeren meldte i vår at Politidirektoratet før sommeren skulle komme med forslag om flere leverandører av DNA-analyser.

Har statsråden mottatt forslaget, og hva skal være RGS sin plass i dette bildet?


Les hele debatten