Spørretimespørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Om hvilke vurderinger og beregninger regjeringen la til grunn når den landet på å innføre en modell med økt arbeidsgiveravgift for finansnæringene, med henvisning til at innføring av finansskatten knyttet til lønn vil ramme arbeidsintensive banker i distriktene

Datert: 02.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Ved innføringen av finansskatt har regjeringen valgt å øke arbeidsgiveravgiften for finansnæringene. Ved å knytte finansskatten til lønn vil den ramme arbeidsintensive banker som satser på formidling av bank- og finanskompetanse i distriktene. For Sparebanken Nord-Norge representerer dette en kostnad på ca. 40 mill. kroner.

Hvilke vurderinger og beregninger la regjeringen til grunn når den landet på å innføre en modell med økt arbeidsgiveravgift?


Les hele debatten