Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden vil sikre at premissene for fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fortsatt står ved lag, med bakgrunn i at opprettelse av Finnmarksfakultetet i Alta er utelatt i samtlige alternativ til organsiering fra universitetsstyret

Datert: 02.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Da Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark ble slått sammen, lå det klare føringer for fusjonen gjennom en kongelig resolusjon 15. februar 2013. Det ble slått fast at det skulle opprettes et eget fakultet med hovedsete i Alta, kalt Finnmarksfakultetet. Universitetsstyret går nå gjennom organiseringen. En rapport fra NIFU foreslår tre ulike modeller, der Finnmarksfakultetet er utelatt i samtlige alternativ.

Vil statsråden sikre at de klare premissene som ble lagt i 2013, fortsatt står ved lag?


Les hele debatten