Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at det nødvendige hensynet til den nå globalt truede arten villrein, og behovet arten har for store barrierefrie leveområder på Hardangervidda, blir ivaretatt i spørsmålet om veiforbindelsene øst-vest

Datert: 03.11.2016
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 16.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Hvordan vil statsråden sikre at det nødvendige hensynet til den nå globalt truede arten villrein, og behovet arten har for store barrierefrie leveområder på Hardangervidda, blir ivaretatt i spørsmålet om veiforbindelsene øst-vest?


Les hele debatten