Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden forsvarer at regjeringen med sin uberegnelige avgiftspolitikk har prestert å legge ned 1 000 lønnsomme private arbeidsplasser i Østfold ved Rygge sivile lufthavn

Datert: 03.11.2016
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 09.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Regjeringen har med sin uberegnelige avgiftspolitikk prestert å legge ned 1 000 lønnsomme private arbeidsplasser i Østfold ved at Rygge sivile lufthavn har stengt ned grunnet en avgift som ble innført over natten uten konsekvensutredninger og uten drøftelser med næringslivet. Vi ser konsekvensene også i resten av landet hvor arbeidsplasser forsvinner som følge av denne avgiften.

Hvordan forsvarer statsråden en slik avgiftspolitikk og at arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene ikke ble hørt i forkant?


Les hele debatten