Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for at Høyesteretts konklusjon om at arbeidsgivere skal betale reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i verftsindustrien skal bli stående, med bakgrunn i at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, mener at norske allmenngjøringsforskrifter er i strid med utstasjoneringsdirektivet og EØS-avtalen

Datert: 03.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): EFTAs overvåkningsorgan, ESA, mener at norske allmenngjøringsforskrifter er i strid med utstasjoneringsdirektivet og EØS-avtalen, og har nå åpnet traktatsbruddsak mot Norge som kan ende i EFTA-domstolen. En kjennelse i Høyesterett i 2013 slår fast at arbeidsgivere skal betale reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i verftsindustrien.

Hva vil regjeringen gjøre for at Høyesteretts konklusjon skal bli stående?


Les hele debatten