Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at innleigde arbeidsfolk, lærlingar og midlertidig tilsette er spesielt utsette for arbeidsskadar i bygg- og anleggsnæringa, og om statsråden ser at regjeringa fører ein arbeidslivspolitikk som kan føre til fleire arbeidsskadar, og om ho vil ta grep for å snu denne utviklinga

Datert: 03.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Innleigde arbeidsfolk, lærlingar og midlertidig tilsette er spesielt utsette for arbeidsskadar i bygg- og anleggsnæringa. Ein ny rapport frå Arbeidstilsynet og STAMI syner at desse gruppene er involverte i 27 pst. av dei 176 ulykkene som er analyserte. Skadefrekvensen hjå dei under 25 år er høgare enn i andre aldersgrupper.

Ser statsråden at regjeringa fører ein arbeidslivspolitikk som kan føre til fleire arbeidsskadar, og vil ho ta grep for å snu denne utviklinga?


Les hele debatten