Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

Om statsråden kan bekrefte at regjeringens politikk ikke vil redusere Norges klimagassutslipp slik klimaforliket krever, og at budsjettforslaget for 2017 ikke styrker, men svekker klimaforliket

Datert: 03.11.2016
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 09.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Klimaforliket betyr i utgangspunktet at norske utslipp må ned til 46,7 millioner tonn i 2020. Regjeringen ble valgt på å 'styrke klimaforliket' og budsjettavtalen fra 2016 fastslår at 2017-budsjettet skal 'styrke klimaforliket'. Budsjettforslaget for 2017 har imidlertid ingen referanse til mål for CO2-kutt innen 2020.

Kan statsministeren bekrefte at regjeringens politikk ikke vil redusere Norges klimagassutslipp slik klimaforliket krever, og dermed ikke styrker, men svekker klimaforliket?


Les hele debatten