Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden mener at arbeidslivet har blitt tryggere eller mer utrygt for den enkelte siden hun ble statsråd, med eksempler i mulighet for mer pålagt overtid, lengre arbeidsdager uten HMS-vurderinger og flere midlertidige ansatte

Datert: 03.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): De siste tre årene har ansattes rettigheter blitt svekket. Mulighet for mer pålagt overtid, lengre arbeidsdager uten HMS-vurderinger og flere midlertidige ansatte er noen eksempler. I sin høringsuttalelse til arbeidsmiljøloven skrev Arbeidstilsynet: 'Forslaget synes i så måte å vanskeliggjøre vår innsats mot å redusere antall ulykker, sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet.'

Mener statsråden at arbeidslivet har blitt tryggere eller mer utrygt for den enkelte siden hun ble statsråd?


Les hele debatten