Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at det på bakgrunn av en stram økonomisk situasjon foretas en kraftfull gjennomgang av strukturen i Sykehuset Innlandet, og hvorvidt statsråden mener det vil gi et forsvarlig og forskriftsmessig helsetilbud i Hedmark for dem under 18 år

Datert: 07.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): På bakgrunn av en stram økonomisk situasjon foretas nå en kraftfull gjennomgang av strukturen i Sykehuset Innlandet. Det er en risiko for at det samlede sykehustilbudet for barn og unge mellom 0 og 18 år flyttes ut av Hedmark fylke.

Med de avstander fylket har, og de særskilte behov barn og unge må møtes med, mener statsråden dette vil gi et forsvarlig og forskriftsmessig helsetilbud, og vil han foreta seg noe for at dette ikke blir fremtidens sykehustilbud i Hedmark for dem under 18 år?


Les hele debatten