Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til utenriksministeren

Om hva som blir konsekvensene for det internasjonale samfunn, og for Norge, av at USA har valgt Donald Trump som sin neste president og hvilken plan regjeringen har lagt for å ta kontakt med den nye administrasjonen

Datert: 09.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): USA har valgt sin neste president, Donald Trump, og det republikanske partiet vil nå ta flertall i Kongressen. Vi skal møte et nytt politisk USA. Det er av historisk betydning.

Kandidaten Trump har lansert syn på samfunn, politikk, verden, forhold mellom folk, minoritet og majoritet som vi ikke har sett tidligere uttrykt fra et kommende amerikansk lederskap. Nå skal vi altså gå fra kandidaten Trump til presidenten Trump, og vi skal gå til en administrasjon utsprunget av dette valget: administrasjonen Trump.

Mange opplever uro i dag, også i vårt land. Hvorfor er det slik? Hva har skjedd i USA? Vi har sett et valg drevet fram av en sterk protestbevegelse. Vi ser et dypt splittet folk. Frustrasjon knyttet til økende ulikhet, identitetskriser av ulik art i USA, og som i 2008 har vi fått et valg i tegnet «change», men med ganske motsatt fortegn og retning fra det vi så da Barack Obama ble valgt. USA har dype spor – sår – å lege, og Trump sa vel noe om det da han erkjente seieren i morgentimene, og han strakte ut en hånd.

Spørsmålet er så: Hva blir konsekvensene for det internasjonale samfunn, og for Norge? Trump har vært ganske klar i synet på andre spilleregler, en annen retning i sin internasjonale politikk. Nå skal også utenrikspolitikken ta form. Folk skal bemanne sine posisjoner innen handel, klima, internasjonalt samarbeid, sikkerhet og NATO – USAs forpliktelser, USAs retning. Det er viktig for Norge hvilken vei dette går. Vi vil ha et ryddig forhold til USA, aktivt søke kontakter.

Mitt spørsmål til utenriksministeren er: Hvilken plan har regjeringen lagt for nå å ta kontakt med denne administrasjonen? Og: Hva tenker regjeringen å formidle av budskap til dem som nå skal ta ansvar i USA fra januar 2017?


Les hele debatten