Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Om statsråden vil avvente konklusjon om en reduksjon av omfanget for utbyggingen av vegpakke E6 Helgeland nord, strekningen Korgen-Bolna til revidert nasjonalbudsjett 2017, i lys av at det jobbes med å finne en løsning lokalt

Datert: 03.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Vegpakke E6 Helgeland nord, strekningen Korgen-Bolna, er i budsjettet for 2017 foreslått redusert i omfang for å holde seg innafor opprinnelig kostnadsramme. Dette var overraskende da man i budsjettet for 2016 sa man skulle komme tilbake til overskridelsen som er på anslagsvis 480 mill. kroner. Jeg er kjent med at det jobbes med å se på muligheter for å finne en løsning lokalt.

Vil statsråden støtte et slikt initiativ ved å avvente konklusjon om en reduksjon av omfanget av utbyggingen til revidert budsjett 2017?


Les hele debatten