Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

Datert: 03.11.2016
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): På Twitter kunne vi lese at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Ulf Leirstein skrev: 'Lokomotivførerne får komme seg tilbake på jobb og slutte å ramme tusenvis på denne måten. Opptrer som en ren pøbelorganisasjon.' Også tidligere har vi hørt forslag og utsagn fra Fremskrittspartiets representanter som angriper streikeretten.

Er statsråden enig med sine partifeller om at streikeretten bør svekkes?


Les hele debatten