Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

Om statsråden vil ta initiativ til at Stortinget igjen får trygdeoppgjørene til behandling på vanlig måte, med bakgrunn i at en endring i kapittelet for utgifter under Finansdepartementet medførte at trygdeoppgjørene ikke lenger skal behandles i Stortinget

Datert: 10.11.2016
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 16.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Fra og med 2016 gjorde regjeringen en endring i kap. 2370 Tilfeldige utgifter under Finansdepartementet, som medførte at trygdeoppgjørene ikke lenger skal behandles i Stortinget, til protester blant annet fra pensjonistenes organisasjoner. Denne konsekvensen var ikke beskrevet i Finansdepartementets proposisjon for 2016.

Var statsråden klar over dette da hun presenterte budsjettet for 2016, og hvis ikke, vil hun ta initiativ til at Stortinget igjen får trygdeoppgjørene til behandling på vanlig måte?


Les hele debatten