Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som er status for arbeidet med en sektorlov for vann- og avløpssektoren

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Stortinget bad 16. juni 2015 regjeringen om å utarbeide en sektorlov for vann- og avløpssektoren.

Hva er status for dette lovarbeidet, vil en lovproposisjon fremlegges for behandling i Stortinget, og hva er i tilfellet anslått tidspunkt for dette?


Les hele debatten