Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 10.11.2016
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): I Lillesandsposten 15. april sier statsråden om sitt forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen: 'Jeg tror ikke dette er den beste løsningen for Norge i framtiden.' Telemarksforskning mener det er umulig å måle noen effekter av forsøket, og KS anser det som verdiløst.

Hvordan kan statsråden da forsvare å bruke minst 180 mill. kroner på dette, og har han noen faglig begrunnelse for dette, eller er det kun for å tilfredsstille Fremskrittspartiets prestisjeprosjekt?


Les hele debatten