Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at investeringstilskuddet til sykehjemsplasser er varslet endret, slik at det kun kan brukes til rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser dersom det også gir netto øking av plasser, og hvorvidt kommuner som har tilstrekkelig med plasser vil få avslag på søknad om tilskudd til hardt tiltrengt rehabilitering

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Regjeringen har varslet å endre investeringstilskuddet til sykehjemsplasser som ble innført i 2008, slik at dette kun kan brukes til rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser dersom dette også gir netto øking av plasser.

Vil dette gjelde som et absolutt krav ned på enkeltkommunenivå, dvs. at også kommuner som klart kan dokumentere at de har tilstrekkelig med plasser for framtidige behov, vil få avslag på søknad om tilskudd til hardt tiltrengt rehabilitering?


Les hele debatten