Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det fra statsrådens side er en villet nasjonal politikk at sykehustilbud som spesielt berører barn og unge blir sentralisert

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Vi har sett et press på sentralisering av barneavdelinger flere steder i landet. Hedmark er et fylke med svært lange avstander. Likevel foreligger det forslag om å fjerne nyfødt-intensiv- og barne- og ungdomsavdelingene ved Elverum sjukehus slik at Hedmark vil stå uten disse viktige funksjonene.

Er det fra statsrådens side en villet nasjonal politikk at sykehustilbud som spesielt berører barn og unge blir sentralisert?


Les hele debatten