Spørretimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva de 180 mill. kronene regjeringen har satt av til forsøket med statlig finansiert eldreomsorg ville ha utgjort i heldøgns omsorgsplasser, med bakgrunn i at 17 kommuner har trukket seg fordi de ville tape penger på ordningen

Datert: 10.11.2016
Fremsatt av: Rigmor Aasrud (A)
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Regjeringen har satt av minst 180 mill. kroner til forsøket med statlig finansiert eldreomsorg. 17 kommuner har trukket seg fordi de ville tape penger på ordningen, inkludert Gran og Vestre Slidre.

Hva ville de 180 mill. kronene utgjort i heldøgns omsorgsplasser?


Les hele debatten