Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor ikke regjeringen lytter til hva forskningen viser oss, med henvisning til at kunnskapen vi har så langt tyder på at offentlige og ideelle aktører scorer bedre på alle kvalitetsparametere innen eldreomsorg enn private kommersielle drivere gjør

Datert: 10.11.2016
Fremsatt av: Audun Otterstad (A)
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Regjeringen Solberg har i sin regjeringsplattform sagt at 'velferdstjenester ikke skiller seg fra andre varer og tjenester', og at det er et mål å bringe inn private aktører for å få til ønsket konkurranse. Både nordiske og internasjonale forskere har pekt på at den kunnskapen vi har så langt, tyder på at offentlige og ideelle aktører scorer bedre på alle kvalitetsparametere innen eldreomsorg enn private kommersielle drivere gjør.

Hvorfor lytter ikke regjeringen til hva forskningen viser oss?


Les hele debatten