Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden mener det er greit å legge ned Norges eneste offentlige spesialiserte lungesykehus, Granheim i Gausdal, uten verken hørings- eller innspillsrunde med spesialister, øvrige ansatte, kommunen eller pasientene

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Landets eneste offentlige lungesykehus, Granheim i Gausdal, er av Sykehuset Innlandet foreslått overført til Gjøvik sykehus. Spesialistene, øvrige ansatte, kommunen og pasientene har ikke vært involvert i prosessen om overføring av denne spesialisttjenesten for lungesyke.

Mener statsråden det er greit å legge ned Norges eneste offentlige spesialiserte lungesykehus uten verken hørings- eller innspillsrunde med spesialister, øvrige ansatte, kommunen eller pasientene?


Les hele debatten