Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden kan forsvare at det prioriteres 25 mrd. kroner i skattekutt fremfor bedre eldreomsorg

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Arbeiderpartiet mener det er svært viktig at ikke eldreomsorgen blir salderingspost i de kommunale prioriteringene. Vi er bekymret for at de oppgavene som kommunene nå skal løse innenfor sine stramme budsjetter, vil ramme de svakeste eldre. Vi ser ut fra foreliggende tall at veksten i antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene er lavere under denne regjeringen enn under den forrige, samtidig som behovene har økt.

Hvordan kan statsråden forsvare at det prioriteres 25 mrd. kroner i skattekutt fremfor bedre eldreomsorg?


Les hele debatten