Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor regjeringen har sagt nei til Arbeiderpartiets forslag om en nasjonal strategi om ernæring, med bakgrunn i undersøkelser som viser at ca. 60 pst. av eldre er underernært

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Undersøkelser viser at ca. 60 pst. av eldre er underernært.

Hvorfor har regjeringen sagt nei til Arbeiderpartiets forslag om en nasjonal strategi om ernæring?


Les hele debatten