Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om regjeringen nå er villig til å stanse ytterligere salg av fellesskapets eiendom i Statskog

Datert: 15.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Statskog selger i høst 15 eiendommer som samlet utgjør ca. 73 000 dekar. Flere av oss har ment at arronderingssalget nå burde være ved sin grense, og at det etter kjøpet av skog fra Borregaard/Orkla nå er solgt nok av dette for arrondering. Statskog kan spille en viktig rolle i utvikling av skogbruket. Vi trenger en stor aktør som Statskog i fellesskapets eie, og som ikke svekkes.

Er regjeringen nå villig til å stanse ytterligere salg av fellesskapets eiendom i Statskog?


Les hele debatten