Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Om statsråden kan garantere at det ikkje vert gjeve evigvarande kvotar til leveringspliktige trålarar, og at regjeringa ikkje set nasjonalitetskravet i spel med industrikvotar

Datert: 16.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Fiskeriressursane tilhøyrer det norske folk i fellesskap. Likevel går regjeringa Solberg i politiske plattform inn for evigvarande kvotar. Pliktkommisjonen vil gje industrikvotar og evigvarande konsesjonar til leveringspliktige trålarar. Desse trålarane har dispensasjon frå kravet om at norske aktive fiskarar skal disponere kvotane.

Kan statsråden garantere at det ikkje vert gjeve evigvarande kvotar til leveringspliktige trålarar, og at regjeringa ikkje set nasjonalitetskravet i spel med industrikvotar?


Les hele debatten