Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til klima- og miljøministeren

Om statsråden kan redegjøre for hvordan erfaringene om villreinens bruk av områdene som ble frigitt etter byggingen av Finsetunnelen på Hardangervidda, er brakt inn i arbeidet med øst-vest-forbindelsen

Datert: 16.11.2016
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Kolberg (A)

Spørsmål

Martin Kolberg (A): Villrein er nå oppført på listen over globalt truede arter. Tidligere utgjorde Bergensbanen en betydelig barriere for villreinen, men byggingen av den 11 km lange Finsetunnelen gjorde at villreinen fra Norefjella gjenopptok bruk av beiteområdene rundt Hardangerjøkulen.

Kan statsråden redegjøre for hvordan erfaringene om villreinens bruk av områdene som ble frigitt etter byggingen av Finsetunnelen på Hardangervidda, er brakt inn i arbeidet med øst-vest-forbindelsen?


Les hele debatten