Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

Om hvorfor det er så viktig for regjeringen at lønnsomme statlige virksomheter skal knuses slik at private selskap kan ta gevinsten

Datert: 16.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Regjeringen har mange privatiseringsforslag på veier, på helse, på omsorg og på bane, blant annet togstrekningen Oslo-Halden. Daværende stortingsrepresentant Linda H. Helleland uttalte i VG 4. september 2014 om jernbanedriften i Norge at tuben skulle klemmes så mye at man ikke kunne få det tilbake, og at NSB-monopolet skulle knuses av regjeringens blå-blå slegge.

Hvorfor er det så viktig for regjeringen at lønnsomme statlige virksomheter skal knuses slik at private selskap kan ta gevinsten?


Les hele debatten