Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden vil skrinlegge forslaget om å heve arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel fra 25 til 35 dekar

Datert: 16.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Konsesjonsloven er viktig for norsk matproduksjon, lokalt eierskap og bosetting i distriktene. Regjeringen fikk ikke støtte for å fjerne hele loven, men har sendt på høring forslag om blant annet å heve arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel fra 25 til 35 dekar. Dette vil føre til at svært mange gårder, blant annet i Vest-Agder, ikke lenger blir omfattet av loven, og vi kan få en helt annen eierstruktur i landbruket. Høringen viser at mange er negative til endringene.

Vil statsråden nå skrinlegge forslaget om endringer i loven?


Les hele debatten