Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hva som er status for arbeidet med forslagene som er fremmet i en NOU om overvann i byer og tettsteder, og om regjeringen kan anslå når saken fremlegges for Stortinget

Datert: 10.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Lovutvalget for overvannsområdet fremla i desember 2015 sin utredning, NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs.

Hva er status for arbeidet med de forslagene som er fremmet i utredningen, og kan regjeringen anslå når saken fremlegges for behandling i Stortinget?


Les hele debatten