Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til næringsministeren

Om hvorvidt statsråden vil gå for et nedsalg i Kongsberg Gruppen i neste periode, og med hvilken begrunnelse

Datert: 16.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I eierskapsmeldingen ba regjeringa om fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen, men fikk nei fordi Stortinget mente forsvarspolitiske forhold og eventuelle reguleringer knyttet til dette måtte utredes nærmere. Kongsbergsamfunnet er tuftet på statlige selskaper som har spilt en stor rolle i knoppskyting og nye næringer. Statsråden har etter Stortingets nei vært nødt til å si at nedsalg ikke er aktuelt nå. Det er valg i 2017.

Vil statsråden, som er Høyres fremste talsperson på området, igjen gå for et nedsalg i neste periode, og med hvilken begrunnelse?


Les hele debatten