Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Om statsråden vil ta sikte på å innføre NSB-rabatten også i områder med takstsamarbeid

Datert: 16.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I oktober innførte regjeringen 20 pst. rabatt på månedskort for NSB. Men dette gjelder ikke i områder der det er takstsamarbeid mellom fylkeskommunenes kollektivselskaper og NSB, som i Oslo/Akershus. Ruter må i år betale NSB ca. 190 mill. kroner for at månedskort på tog ikke skal koste mer enn på buss, trikk og T-bane. Når 20 pst.-rabatten på NSB ikke gjelder her, blir det desto dyrere og vanskeligere for Ruter å jevne ut prisene og holde dem lave.

Vil statsråden ta sikte på å innføre NSB-rabatten også i områder med takstsamarbeid?


Les hele debatten